« 

p19: 20 Sep 1715: Jón Arason to Árni Magnússon, writing from Copenhagen

In September 1715, JA asks AM for a loan; in February 1716, AM writes him a character reference.

a. 20. sept. 1715 andrager J. A. (på islandsk) om et lån på 9 m& »efter sem ieg denne daug trenger saa saare« (dette sål. på dansk). Hertil A. M.s påtegning »laante de 9 &, nock 6 &«. (AM. 1057 II, 4to.)

b. Kbh., febr. 1716. A. M. bevidner, at J. A. er født i Island af hæderlige forældre, er dimitteret fra den lærde skole på Holum, er bleven indskrevet ved universitetet, men har derefter hjulpet sig frem med at informere her i byen og i Norge. Har udvist hæderlig vandel, men er fattig, nu nødlidende AM. 454, fol.).

tags: finances, favours