« 

p30: 18 Jul 1722: Jón Árnason to Árni Magnússon, writing from Þingvellir

Describes setbacks on his journey back from Copenhagen; mentions challenging cases before the synod; and amtmand Fuhrmann's shocking visit from a woman he was suppose to marry.

Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Takker for udvist høflighed i København. Har haft en besværlig hjemrejse. Er betænkelig ved at have taget þórður (d. v. s. þ. þórðarson, en af A. M.s skrivere) til foged. Forskellige personalia. Har forgæves væntet kaptajn Areson, som skulde indbetale 38 rdl. »Monsr. Areson hefur ecke neitt drifed sijdann i firra, var hia forelldrum sijnum i vetur, nockrer seigia hans instrument mune hafa brotnad i firra sumar, dvelur nu einhvorstadar sudur a nesium«. Har haft to vanskelige synodus-sager, men haft god hjælp af amtmand Fuhrmann. Denne er bleven ubehagelig overrasket ved jfr. Schwartzkopfs ankomst til landet (en kvinde, som F. var bleven dømt til at ægte). Oddur (Lagmand O. Sigurðsson) »er infinitis málum og mulctis underorpenn«.

tags: finances, travel, gossip