« 

p31: 5 Sep 1722: Jón Árnason to Árni Magnússon, writing from Skálholt

Various matters; sends AM Icelandic print books he had requested.

Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Har haft besvær med bispestolens overtagelse, da besætning, huse og inventar afleveredes i dårlig tilstand af enken fru Sigríður, Har besørget A. M.s breve og nedsender en supplik og til Rostgård 10 pund æderdun, ligeledes æderdun og kød til biskoppen. Bispefogden þórður þórðarson er i hvert fald en ypperlig skriver og brevaffatter »hann svarar riett ydar atteste i þvi«. Håber at få det nødvendige tømmer til Skalholts kirkes reparation. Sender A. M. efter opfordring nogle trykte islandske bøger og berører forskellige forretningssager, deriblandt udbetalinger til og fra kaptajn Areson, som han ikke har truffet. »Eitt þiker mier ad vid Hr. P. Wid[alin], ad hann er ad stirckia frænda minn Sr. Arna J. og leggia honum rad, kannskie ecke so holl sem skillde. - - - Ef þier fornumed, Herra! nockud af annara vina briefum, sem eg giore ecke riett, þa lated mig vita þad ad are«.

tags: print books