« 

p35: 11 Aug 1724: Jón Árnason to Árni Magnússon, writing from Skálholt

Arngrímur Bjarnason has fallen off a cliff to his death; the printing press remains at Hólar; extensive discussion of issues (impotence, adultery) besetting three marriages.

Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Den tidligere bispefoged Arngrímur Bjarnason er omkommet ved et ulykkestilfælde »hrapad klettur ur Krisevikur biarge, þar hann var at taka söl i fiörunne, og orkad honum liftións, ásamt ödrum manne«. Monsr. Bryniólfur Thorlacius har måttet give efter i trykkeri-sagen, så at bogtrykkeriet forbliver på Hólar, men har fået kgl. tilladelse til at lade afholde privat-gudstjæneste på Hlidarende, dog er sagen endnu ikke ordnet. Refererer vidtløftigt tre svævende ægteskabs-sager (impotens, hor) og et spørgsmål om præstevielse. Sender A. M. et lille »kver«.

tags: gossip, printing press