« 

p36: 7 Sep 1724: Jón Árnason to Árni Magnússon, writing from Eyrarbakki

JA has sent his son Árni to Copenhagen and asks about his behaviour and academic performance; if he is not doing well, he says, he'd rather have him causing trouble in Iceland than abroad. The boy's cost of living and tuition fees have been provided for. Gossip; AJ orders books; expresses his intentions to publish a small-format Bible. AM's relative Jón Magnússon has not yet been given a parish, and Anna Margreta is not a good farmer's wife.

Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Har sendt sin søn Arne til København; ønsker næste år underretning om hans opførsel og flid »þvi vilie hann ecke dryia dád med sæmelegu frammferde og idkun bókarennar, þá vil jeg ecke hafa hann leinge þar utanlandz, þvi af tvennu illu er betra hann verde til vanvirdu hier enn þar«. Penge til hans undervisning er anvist, og for hans underhold er der sørget. Æderdun til A. M. og forskellige andre medfølger samt et anker smør til A. M. Fra assessor Gram, som lover sin bistand, har J. A. fået brev »hann er víst einlægur, frómur dánumadur«. Der er til J. A. ankommet en væver »færde hann med sier vefenn og allt bereedskab, og hlyt jeg ad láta hann vera hier i vetur, ef skie mætti, ad einnhver kynne ad læra af honum handverked, sem er mikid þienanlegt hier i lande upp á flyter- enn og hægdena ad vefa, epter sem vinnukonur vorar taka miög ad ergiast, þviad öllu fer hnignande, þvi sem kann ad vera til uppbyggingar, enn státz, dryckiuskapur, drambseme og illmenska i margann máta fer vaxande, Gud má vita, hvar þad vill lenda, og þad er svo sem ydur órar firir, ad þad sier svo ut sem kiærleikurenn og christenndomurenn sieu alla reidu komen i fiörbroten«. Forskellige dødsfald og nyheder. Bestiller nogle bøger. Påtænker at supplicere om udgivelse af en bibel i lille format. A. M.s slægtning Jon Magnusson har endnu ikke fået præstekald, ang. hans ægteskab har J. A. mange betænkeligheder »þo ad Anna Margreta sie vel i siónenne og frammferdenu, þá duger hun þó ecke miked enn sem komed er i buskaparháttum islendskra og er ecke helldur frammfus i þvi ad læra þad, hann hefur og ecke helldur miklu vanest i oeconomisku erfide«. Biskop Worm har tilbudt J. A. at skaffe hans søn ind i den adelige friskole Herlufsholm. Om besættelsen af et præstekald m. v. Antyder, at amtmanden vil gifte sig med biskopsenken fru Sigríður.

tags: education, Árni Jónsson, Jón Magnússon, Anna Margreta