« 

p37: 22 Sep 1724: Jón Árnason to Árni Magnússon, writing from Grundarfjörður

Various.

Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Frygter for at amtmanden vil søge at få omgjort henlæggelsen af þorkötlustaðir til bispestolen. »Amptmadur hefur firir stafne mier til mótvilia hvad hann kann«. Amtmanden misbilliger således, at Magnus på Beykir, som har forsømt vedligeholdelsen af kirken og dens ornamenter, af biskoppen er bleven afsat som kirkeværge; sagen refereres. Forskellige nyheder.

tags: gossip