« 

p38: 24 Jul 1725: Jón Árnason to Árni Magnússon, writing from Skálholt

Thanks AM for receiving Árni Jónsson; refers to his Bible edition; gossip.

Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. »Ydar elskulegt sendebref, skrifad af einlægu og hreinu giede effter vanda, de dato 1. juny þeß næstlidna, hefe eg medteked á alþinge«. Takker for A. M.s tilsyn med sønnen Arne. »Þad þier Hr. Assessor! tilmælest, ad eg utveige ydur bibliu prioris editionis, vil eg giarnann bera mig ad, ef mögulegt vera kann, jafnvel þo fólk giöre þad ógiarnann hier ad selia bibliur«. På altinget blev Oddur Sigurdsson dømt æreløs og to misdædere henrettede. Nogle domme i gejstlige sager og andre nyheder.

tags: Árni Jónsson, gossip