« 

p39: 6 Aug 1725: Jón Árnason to Árni Magnússon, writing from Skálholt

Confirms that he has informed Jón Magnússon of AM's opinion concerning his wedding plans; the couple may visit Copenhagen. Refers to a criminal case of poisoning. Various business matters; sends down and butter.

Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. … »Jeg hefe og svo skrifad til obersecreterer Mönnichen epter rádum fogetans og synt nockurt þienustu merke eins og hans formanne, enn þó ecke um neitt beded ad þeßu sinne«. Har en sag med »hustruen«. Takker A. M. for hans erklæring ang. þorkötlustaðir. »Ecke hefe eg neitt utvegad af þvi sem prentad var á Holum i vetur, þvi eg ætla þier muned ecke miked giefa um þad« (bøgerne nævnes). Takker for tilsendelse af Budæus og flere bøger og beder A. M. ikke spare nogen bekostning m. h. t. sønnen Arnes studier. Har meddelt Jon Magnusson A. M.s mening (om hans ægteskabsplaner); måske rejser J. M. ned »þad er tilgangurenn ad sanna þad, sem Salomon seger, ad elskan sie svo sterk sem dauden, hveria mörg vötn kunna ecke ad slöckva, nie straumarner hana ad kiefia«. Margrete og væveren skal også rejse. »Mikel Gudz lucka var þad Hr. Assessor, ad þier feingud eingann skada af Rostgaards væsene, og er þad ecke ad undra, med þvi þier hafed ecki haft neitt óhreint vid hann saman ad sællda«. Angående den Schwartzkopfske sag er en kommission nedsat (jomfru S. var død under mistænkelige omstændigheder på Bessastad 1724, og to hos amtmanden boende kvinder Holm, moder og datter, sigtedes for at have forgivet hende). Til det ledige Odde-præstekald anbefaler J. A. provst Ólafur Gíslason, skønt han ikke har vist sig som biskoppens ven. Imødegår hvad A. M. har tilskrevet ham om Magnus på Reykir og hans stilling som kirkeværge og beder A. M. redegøre for sin opfattelse af en uenighed mellem biskoppen og præsten på Husafell om, hvorvidt gården er beneficium eller domkirkegods. Har haft en strid med amtmanden om besættelsen af de små præstekald, J. A. vil helst, at sognefolkene vælger præsten. »Jeg er buenn ad skrifa ydur Hr. Assessor um dansleikenn Arna frænda mins, hann er druckenn af þessa heims giálife, þar firir hefe eg beded ydur ad dempa nidur svoddan vitleyse«; beklager sin søns verdslige tilbøjeligheder og ønsker ham strængt avet. Forespørger sig om handelstaksten m. v. Sender A. M. æderdun og ½ anker smør.

tags: Árni Jónsson, Jón Magnússon