« 

p41: 3 Aug 1726: Jón Árnason to Árni Magnússon, writing from Skálholt

JA is concerned about the behaviour of his son Árni Jónsson, and asks whether he would not be better off in a monastery. Asks for support regarding Oddi. Looks forward to AM's evidence that Húsafell is a beneficium and not land belonging to Skálholt, though he remains skeptical. Discusses print business. An undated separate sheet discusses various matters and confirms that Árni Jónsson will have to come home in the spring, and maybe return to Copenhagen the next autumn.

Efter orig. i AM. 439, folio. þórður þórðarsons hånd. a (egh. underskrevet). Glæder sig over af modtaget brev at se A. M.s velbefindende og omsorg for sønnen Arne, hvis opførsel desværre ikke er som den burde. »Munde þad ecke vera betra, ad hann være upp á klaustre, hvert sem hann hefde þar kost edur ecke, svo hann heyrde þar upp á exercitia, yrde og svo ad bera sig ad sladra nockud Latin med hinum ödrum«. Nu i vinter må han lære noget theologi på et collegium, således »lærda jeg þad litid sem jeg nam«. Beder A. M. støtte sr. Olafs supplicats om Odde, han er samvittighedsfuld i sit embede, »hann er og vel ad sier i mörgu þar firir utan, þo ecke sie hann helldur algiördur enn hver annar, enn þad er ecke allt gull sem glóer i ydar augum Hr. Assessor, sat sapienti; þad er stór vandi ad þeckia þa sem ganga framm i saudaklædum«. Imødeser med interesse, hvad A. M. vil sende til bevis for, at Húsafell er beneficium og ikke Skalholt domkirkes jord, men vil næppe blive overbevist, hvad nærmere begrundes. Nævner en (også tidligere berørt) sag, som þórdís på Stokkseyri har, fordi hun har forstyrret gudstjænesten. Beklager, at intet af Joh. Arndt er blevet trykt sidste vinter, og imødegår forskellige indvendinger af A. M. mod planen for udgivelsen, beder arbejdet nu påbegyndt.

b (udateret og uunderskrevet indlæg). Beder A. M. anbefale en mand til »fjórðungsvist«, som lagmand P. Vidalin har forbudt ophold i vesterfjærdingen, »sem ad falled hefur fiórum sinnum i frillulife«. Giver efter anmodning af provst Jón þórarinsson i Hjarðarholt sin dom om dennes søn þórarinn, som han anbefaler. Gentager sine bekymringer angående sønnen Arne, som til foråret skal hjemkaldes, for da måske igen at rejse ud til efteråret; vil gærne betale hvad tilsyn og øvelser på regensen kan koste. Ønsker nogle bøger m. v.

tags: Árni Jónsson, Húsafell, Oddi